HOFKE VAN CHANTRAINE

Het Hofke van Chantraine
is het Kunst- en erfgoed-
centrum van Oud-Turnhout,
gehuisvest in het unieke kader
van een meer dan
100 jaar oude pastorie
gelegen in een groene
omgeving, kort bij de
dorpskern.


Onland is een driejaarlijkse tentoonstelling rond hedendaagse kunst. Naast meer gevestigde waarden willen de organisatoren met Onland ook een platform bieden aan jong aankomend talent.

De voormalige pastorie het Hofke van Chantraine, evenals de tuin met aanpalende vijver, vormen het prachtige decor van deze expo.

© Onland 2010 | Designed by W3-creative | Graphics: Mieke Stymans